آهنگای پیشنهادی

14:38 1401/03/23 | Parmis 파 르 마

با توجه به ژانر مورد علاقه و وایب خودتون یه آهنگ انتخاب کنید!

(روی اسم آهنگا کلیک کنید)

(دقت کنید گایز ، اینا فقط آهنگای پیشنهادی هستن)

 

ژانر امو پاپ و وایب کرینجی و عجیب غریب:

1.TOO LATE

2.Slow Down (بنگ چان از استری کیدز اینو توی لایوش پلی کرد و خوشش اومد😎)

3.Swim (یه کوچولو دپ هست این)

 

ژانر پاپ و وایب شاد-باحال :

1.HEAVEN AND BACK (شاد-آروم)

2.OHMAMI (باحال)

3.CHXSE (انرجتیک)

 

ژانر امو پاپ و وایب دپ و آروم:

1.Friends